DÀNH CHO CƠ QUAN ĐƠN VỊ
Khai báo lưu trú trực tuyến dành cho người nước ngoài
Cấp, bổ sung, thay đổi thị thực trực tuyến cho người nước ngoài

DÀNH CHO CÁ NHÂN
Đề nghị cấp, đổi hộ chiếu trực tuyến
Theo dõi trực tuyến thông tin xử lý hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu

Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ liên hệ: 161, Đường Phạm Văn Thuận, P Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3820874 - 061.3822186 - Fax: 016.3820312 - Email qlxncdn@yahoo.com.vn